انبارداری، حمل و نقل و ارسال کالا از کشورها و مبادی مرزی ترکیه و اروپا

انبارداری و تخلیه بارگیری در بازرگان،ترکیه،تهران و بندر عباس انبارداری انبار،بسته بندی،تخلیه و بارگیری کالاهای گمرکی و حمل و نقل                                                                                        300x190

انبارداری، بسته بندی، تخلیه بارگیری و تهیه ی لیست عدل بندی کالاهای تجاری امری پرمسئولیت و مرحله ای مهم در طی واردات و ترخیص کالاها در ترکیه، اروپا و گمرک بازرگان ماکو در مبادی مرز ترکیه،دبی و ایران می باشد.شرکت ما با همکاری بین المللی با شرکت های بین المللی بازرگانی ترکیه، ایران و اروپا و مجهز به محوطه های روباز، انبارهای مطمئن، هانگارها، لیفتراک، جرثقیل و کادر سریع پالت و بسته بندی و لیبل زنی می باشد.

انبارداری مطمئن و کامل

لجستیک و حمل و نقل

     •  امکان برچسپ و لیبل زنی و کنترل کالا در ترکیه و مرز بازرگان
     • بسته بندی کالا به صورت گونی و پالت های چوبی یا آهنی
     • تهیه ی لیست عدل بندی – سیستم انبارداری منظم متکی بر اطلاعات صحیح و کافی
    • نگهداری و انبار ایمن و باظرفیت بار بالا در انبارها و هانگارهای محفوظ و دور از خطر
    •  تضمین کالای شما در مقابل خطرات و ضرر و زیان های احتمالی
    •  تحویل و چیدمان محموله با توجه به استانداردهای به روز بین المللی و قوانین انبارداری و سهولت در تحویل کالا
    •  انبار انواع کالاهای وارداتی از اروپا و ترکیه، از جمله: مواد قابل انفجار و مشتعل شدن، اجناس فله ای و کالاهای معمولی
    • به اشکال کانتینر، یخچالی (سردخانه در بازرگان و ترکیه)، داخلا بسته، پالت و کارتون
    •  تحویل و چیدمان محموله با توجه به استانداردهای به روز بین المللی و قوانین انبارداری و سهولت در تحویل کالا
انبار،بسته بندی،تخلیه و بارگیری کالاهای گمرکی و حمل و نقل
۴٫۵ (۸۹٫۳۳%) ۱۵ votes