بیوگرافی کوتاه هادی حسین زاده بازرگانی

هادی حسین زاده

هادی حسین زاده حق العملکار رسمی گمرک و کارشناس نظام مهندسی دارای فعالیت بیش از یک دهه در زمینه های تجارت، لجستیک و امور گمرکی بین المللی، مهندسی مکانیک و پست های مدیریتی و مشاوره در شرکت های تجاری و گمرکی می باشد.

دکتر هادی حسین زاده علاوه بر فعالایت های تجاری و بازرگانی، جرو نخبگان علمی ایران بوده و فارغ التحصیل  مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

دکتر هادی حسین زاده

هادی حسین زاده (hadi hoseinzadeh)

شرکت های لجستیکی و مهندسی با مدیر عاملی هادی حسین زاده  از موفق ترین شرکت های امور گمرکی کشور می باشد که بسیاری از پروسه های مربوط به بارهای تجاری برای انجام امور گمرکی و حمل ونقل با ایران توسط این شرکت انجام می شود.

دلایل موفقیت حسین زاده به دلیل متولد شدن در شهر ماکو (هم مرز سه کشور خارجی، مرز بازرگان و دروازه اروپا به ایران) و تلاش بی وقفه ی او از دوران کودکی هم در زمینه ی تحصیل و هم کار تجارت می باشد. هادی حسین زاده کارگزار رسمی گمرک و خوش حسابترین حق العملکار گمرک می باشد.

هادی حسین زاده
۴٫۵ (۹۰%) ۸ votes