کد انبار در گمرک شهید رجایی،بندر امام،تهران

کد انبار

کد انبار کالا گمرکی

کد انبار

کد انبار در سامانه اخذ کد انبارداری کالا و خدمات پس از ترخیص بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین توصیه سازمان جهانی گمرک به روانسازی امر تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور جهت کاهش هزینه امور گمرکی و همچنین پاسخگویی به استعلام نیروهای انتظامی و جلوگیری از قاچاق کالا تعبیه شده است.

خرید کد انبار

هدف از دریافت کد انبار جلوگیری از فرار مالیات مشمول انبارداری کالاهای گمرکی و شفاف سازی رویه ی بعد از ترخیص و تنظیم چرخه تجاری و صنعتی و اقتصادی موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان می باشد.

برای خرید کد انبار تماس بگیرید

کد انبار
۴٫۲ (۸۴%) ۱۵ votes