کد انبار در گمرک شهید رجایی،بندر امام،تهران

کد انبار در گمرک شهید رجایی،بندر امام،تهران

کد انبار
کد انبار کالا گمرکی کد انبار کد انبار                 300x190
کد انبار

کد انبار در سامانه اخذ کد انبارداری کالا و خدمات پس از ترخیص بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین توصیه سازمان جهانی گمرک به روانسازی امر تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور جهت کاهش هزینه امور گمرکی و همچنین پاسخگویی به استعلام نیروهای انتظامی و جلوگیری از قاچاق کالا تعبیه شده است.هدف از دریافت کد انبار جلوگیری از فرار مالیات مشمول انبارداری کالاهای گمرکی و شفاف سازی رویه ی بعد از ترخیص و تنظیم چرخه تجاری و صنعتی و اقتصادی موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان می باشد.
برای دریافت کد انبار می بایست در سامانه جامع انبارها و سامانه خدمات کالا پس از ترخیص ثبت نام کرد.

[/av_textblock]

کد انبار
۴٫۲ (۸۴%) ۱۵ votes