اخذ کد شناسه انبار برای مقصد کالاهای گمرکی

اخذ کد انبار 09122788414 کد شناسه انبار کد شناسه انبار             300x135
کد شناسه انبار در سامانه مدیریت انبارداری کالا و خدمات پس از ترخیص بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین توصیه سازمان جهانی گمرک به روانسازی امر تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور جهت کاهش هزینه امور گمرکی و همچنین پاسخگویی به استعلام نیروهای انتظامی و جلوگیری از قاچاق کالا تعبیه شده است.
هدف از دریافت کد انبارداری جلوگیری از فرار مالیات مشمول انبارداری کالاهای گمرکی و شفاف سازی رویه ی بعد از ترخیص و تنظیم چرخه تجاری و صنعتی و اقتصادی موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان می باشد.

الزام ثبت نام انبار گمرکی در سامانه جامع انبارداری برای دریافت کد انبار

مطابق با طرح وزارت اقتصاد، تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف هستند جهت امور تجاری خود در این سامانه اخذ کد شناسه انبار مقصد کالا ثبت نام کنند و هیچ کالایی

کد شناسه انبار

نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، کد شناسه انبار کد شناسه انبار کد شناسه انبار              300x183

در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه انبار از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند با در دست داشتن شناسه مقصد کالا اجازه بارگیری و ترخیص بگیرند.

کد شناسه انبار

روش دریافت فوری کد انبار به عنوان شناسه مقصد کالا جهت ورود کامیون بعد از اخذ اجازه بارگیری :

آموزش دریافت کد انبار

1

ثبت مشخصات انبار در سامانه ی جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص  wms.irica.co

2

پس از ثبت نام تا ۲۴ ساعت دیگه رمز عبور به سامانه انبارداری گمرکی برای شما پیامک میشود

3

<p>

اخذ کد شناسه انبار برای مقصد کالاهای گمرکی

<br />
اخذ کد انبار 09122788414 کد شناسه انبار کد شناسه انبار             300x135
<br />
<br />

<strong><em>کد شناسه انبار</em></strong> در سامانه مدیریت <em>انبارداری کالا و خدمات پس از ترخیص</em> بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین توصیه سازمان جهانی گمرک به روانسازی امر تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور جهت کاهش هزینه امور گمرکی و همچنین پاسخگویی به استعلام نیروهای انتظامی و جلوگیری از قاچاق کالا تعبیه شده است.<br />هدف از <strong><em>دریافت کد انبارداری</em></strong> جلوگیری از فرار مالیات مشمول <em>انبارداری کالاهای گمرکی</em> و شفاف سازی رویه ی بعد از ترخیص و تنظیم چرخه تجاری و صنعتی و اقتصادی موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان می باشد.</p>
<h3 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”>برای دریافت کد انبار می بایست در سامانه جامع انبارها و سامانه خدمات کالا پس از ترخیص ثبت نام کرد.</h3>
<p>

<br />

<span style=”color: #999999;” data-mce-style=”color: #999999;”>الزام ثبت نام انبار گمرکی در سامانه جامع انبارداری برای دریافت کد انبار</span><span lang=”FA”>مطابق با طرح وزارت اقتصاد، تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف هستند جهت امور تجاری خود در این <em>سامانه اخذ <strong>کد شناسه انبار مقصد کالا</strong></em> ثبت نام کنند و هیچ کالایی</span>کد شناسه انبار<span lang=”FA”>نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، </span><img class=”size-medium wp-image-1740 aligncenter” src=”http://birclearance.com/wp-content/uploads/2017/12/کد-شناسه-انبار-۳۰۰×۱۸۳٫jpg” alt=”کد شناسه انبار” width=”300″ height=”183″ data-mce-src=”http://birclearance.com/wp-content/uploads/2017/12/کد-شناسه-انبار-۳۰۰×۱۸۳٫jpg” /><span lang=”FA”>در <em>سامانه جامع انبارهای گمرکی</em> به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه انبار از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند با در دست داشتن <em>شناسه مقصد کالا</em> اجازه بارگیری و ترخیص بگیرند.</span>کد شناسه انبار

روش دریافت فوری کد انبار به عنوان شناسه مقصد کالا جهت ورود کامیون بعد از اخذ اجازه بارگیری :

<br /><br />ثبت مشخصات انبار در سامانه ی جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص  wms.irica.co<br />

2

<br />پس از ثبت نام تا ۲۴ ساعت دیگه رمز عبور به <em>سامانه انبارداری گمرکی</em> برای شما پیامک میشود<br />

3

<br />طی سه مرحله ثبت پته ی ورودی، موجودی انبار و ثبت خروج پته روند کامل کارتابل انباردار می باشد<br />

</p>
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]
کد شناسه انبار
۲٫۵ (۵۰%) ۱۸۲ votes