بیر تجارت

کد شناسه انبار

اخذ کد شناسه انبار برای مقصد کالاهای گمرکی

کد شناسه انبار در سامانه مدیریت انبارداری کالا و خدمات پس از ترخیص بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین توصیه سازمان جهانی گمرک به روانسازی امر تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور جهت کاهش هزینه امور گمرکی و همچنین پاسخگویی به استعلام نیروهای انتظامی و جلوگیری از قاچاق کالا تعبیه شده است.
هدف از دریافت کد انبارداری جلوگیری از فرار مالیات مشمول انبارداری کالاهای گمرکی و شفاف سازی رویه ی بعد از ترخیص و تنظیم چرخه تجاری و صنعتی و اقتصادی موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان می باشد.

برای دریافت کد انبار می بایست در سامانه جامع انبارها و سامانه خدمات کالا پس از ترخیص ثبت نام کرد.

الزام ثبت نام انبار گمرکی در سامانه جامع انبارداری برای دریافت کد انبار

مطابق با طرح وزارت اقتصاد، تمام انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف هستند جهت امور تجاری خود در این سامانه اخذ کد شناسه انبار مقصد کالا ثبت نام کنند و هیچ کالایی

کد شناسه انبار

نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود،

در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه انبار از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند با در دست داشتن شناسه مقصد کالا اجازه بارگیری و ترخیص بگیرند.

کد شناسه انبار

روش دریافت فوری کد انبار به عنوان شناسه مقصد کالا جهت ورود کامیون بعد از اخذ اجازه بارگیری :

آموزش دریافت کد انبار

123

1

ثبت مشخصات انبار در سامانه ی جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص  wms.irica.co

2

پس از ثبت نام تا ۲۴ ساعت دیگه رمز عبور به سامانه انبارداری گمرکی برای شما پیامک میشود

3

طی سه مرحله ثبت پته ی ورودی، موجودی انبار و ثبت خروج پته روند کامل کارتابل انباردار می باشد

کد شناسه انبار
۲٫۵ (۵۰%) ۱۸۲ votes
Exit mobile version