کد انبار چیست

کد انبار چیست؟

چگونه میتوان کد انبار دریافت کرد؟

جهت خروج کالاهای گمرکی در رویه واردات و صادرات می بایست از سامانه جامع انبارها کد انبار ثبت نام و دریافت نمود. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف مدیریت ورود و خروج کالا از مرزها، گمرک و انبارها  و شناسه دار کردن آنها، کنترل میزان ورود کالا به این مراکز و مدیریت خروج کالا، شفاف شدن اطلاعات مربوط به مقصد و بدا کالا که منجر به مدیریت موجودی انبارها در فرایند لجستیک به شفافیت تجارت و زنجیره لجستیک کشور کمک می نماید. عضویت در این سامانه ثبت نام کد انبار برای یکپارچه شدن مدیریت انبارهای کشور نیز بسیار مفید می باشد.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تجارت براساس مواد ۲۳ الی ۲۷ آئین نامه اجرایی مواد۵و۶ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز کشور همانند واحدهای صنعتی و معدنی، کشاورزان، تجاران،بنکداران، اصناف، انبارداران، شرکتهای عمده فروش کالا و شرکتهای  حمل و نقل بار و غیره و همچنین صاحبان کلیه اماکن و مراکزی که به نوعی جهت بارگیری، تخلیه و نگهداری کالا مورد استفاده قرار میگیرد میرساند ضروری است مشخصات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا  جهت دریافت کد انبار ثبت نمایید.

خرید و فروش و دریافت فوری کد انبار

  • برای دریافت کد انبار می بایست در سامانه جامع انبارها و سامانه خدمات کالا پس از ترخیص ثبت نام کرد.

کد انبار چیست
امتیاز دهید