مطالب توسط hadi

استعلام کد پستی در سامانه جامع انبارها

استعلام کد پستی در سامانه جامع انبارها کد پستی انبار جهت ثبت در سامانه جامع انبارها برای دریافت کد انبار یکی از مدارکی که برای پر کردن فرم ها و یا ثبت نام در جایی یا ترخیص کالا از گمرک یا نتقال کالا بین دو گمرک برای ثبت نام در سامانه جامع انبارها به منظور […]

استعلام کد پستی در سامانه جامع انبارها

امتیاز دهید

کد انبار چیست

کد انبار چیست؟ چگونه میتوان کد انبار دریافت کرد؟ جهت خروج کالاهای گمرکی در رویه واردات و صادرات می بایست از سامانه جامع انبارها کد انبار ثبت نام و دریافت نمود. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف مدیریت ورود و خروج کالا از مرزها، گمرک و انبارها  و شناسه دار کردن آنها، […]

کد انبار چیست

امتیاز دهید