بیر تجارت

گواهی بازرسی مبدا،مقصد و انطباق کالا

اخذ گواهی مبدا و مقصد بازرسی و گواهی انطباق کالا با گروه ترخیص بیر تجارت

گواهی مبداء سندی است دال بر تصدیق محل ساخت کالا در کشور سازنده (مبدأ) و تطابق مشخصات کالا در ثبت سفارش و اسناد حمل میباشد و به تقاضای صادرکننده توسط اتاق بازرگانی کشور ترکیه، اروپا و دیگر کشور های تولید کننده ی کالا تنظیم می شود. مدارک و اطلاعات لازم در فرم گواهی مبدأ که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تنظیم می شود، شامل کپی بارنامه، فیش هزینه ی صدور گواهی مبدأ وانطباق کالا، کارت بازرگانی و … میباشد.به منظور اخذ گواهی بازرسی مقصد یا مبدأ و گواهی تطبیق کالا برای صادرات یا واردات از کشورهای اروپایی و ترکیه از فرم نوع GSP استفاده می شود. محل دریافت گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میباشد.

مشخصات موجود در گواهی مبدأ و گواهی تطبیق کالا:

نام کشور سازنده – نام کشور صادر کننده ی گواهی مبدأ

شماره و تیست عدل بندی بسته ها – مشخصات فرستنده یا فروشنده

تعداد و مشخصات کالا – مشخصات مقام مسئول گواهی دهنده برای تطبیق کالا 

جهت صدور و دریافت گواهی انطباق کالا و صدور گواهی بازرسی به کشور ترکیه و اروپا و برای کالاهای خارجی که صادر می شوند، به مدارک ورود شامل بارنامه ی حمل به ایران، پروانه ی ورود و مدارک خروج نیزشامل پروانه ی گمرکی صادراتی بازرگان و گواهی مبدأ با مقصد کالای مشخص و تعرفه ی گواهی مبدا، نیاز است. تعرفه ی گواهی مبدا در چنین مواردی دو برابر است.

اخذ گواهی مبدا از مناطق آزاد

اخذ گواهی بازرسی مبدا و مقصد، گواهی انطباق کالا و گواهی استاندارد کالاهای مبادلاتی بین ایران و ترکیه از گمرک مرزی بازرگان مستقیما از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو صورت میگیرد.

گواهی بازرسی مبدا،مقصد و انطباق کالا
۴٫۵ (۹۰%) ۲ votes
Exit mobile version