حق العملکار،کارگزار گمرک

 

ثبت سفارش و ترخیص کالا

ثبت سفارش و ترخیص کالا با کارت حق العملکار،کارگزار گمرک

انجام تمام مراحل ثبت سفارش، ترخیص و تشریفات گمرکی، استاندارد و گواهی مبدا با کارت بازرگانی معتبر و حق العملکار،کارگزار گمرک و خروج کالا از گمرک در اولین روز کاری بعد از دریافت اسناد خرید و ارسال سریع کالا.

واردات و صادرات با حق العملکار

واردات و ترخیص کالا توسط حق العملکار،کارگزار گمرک

تجارت و امور بازرگانی و خرید از اروپا و ترکیه تخصص بومی و دراز مدت کارمندان ماست. واردات و صادرات خود را با همکاری ترخیص کاران کارگزار رسمی گمرک ایران و مشاوران امور گمرکی و ترابری خبره ، هوشمند و پرسود سازید.

کاگزار رسمی گمرک کیست؟

طبق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی، حق العملکار یا کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی گفته می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص حق العملکاری از گمرک ایران تحصیل نماید که این کارت حق العملکار،کارگزار گمرک برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.

تعهد حق العملکار گمرک

حق العملکار،کارگزار گمرک برای انجام کارهایش به صاحب کالا در گمرک ایران تعهد دارد. اگر کارگزار گمرکی تخلف کند و به تعهداتش به صاحب کالا و گمرک تهران عمل نکند، (هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامۀ خلاف را امضاء کرده‌اند) مشمول مجازاتی از قبیل زندان و ابطال پروانه کارگزاری گمرک می شود.

حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک fw 1ترخیص کالا و ترانزیت حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک symbol21 1 e1472283917252ترخیص کالا و ترانزیت حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک symbol21 1 e1472283917252حمل و نقل و ترخیص کالا با ترخیص کاران ماکو در گمرک بازرگان حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک D8 AA D8 B1 D8 AE DB 8C D8 B5 DA A9 D8 A7 D9 84 D8 A7 DB 8C D8 A8 DB 8C D8 B1 D8 AA D8 AC D8 A7 D8 B1 D8 AA D9 85 D8 A7 DA A9 D9 88 D8 A8 D8 A7 D8 B2 D8 B1 DA AF D8 A7 D9 86حمل و نقل و ترخیص کالا با ترخیص کاران ماکو در گمرک بازرگان حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک D8 AA D8 B1 D8 AE DB 8C D8 B5 DA A9 D8 A7 D9 84 D8 A7 DB 8C D8 A8 DB 8C D8 B1 D8 AA D8 AC D8 A7 D8 B1 D8 AA D9 85 D8 A7 DA A9 D9 88 D8 A8 D8 A7 D8 B2 D8 B1 DA AF D8 A7 D9 86

IMAGINE A WORLD WITHOUT BORDERS

We take the pain out of customs brokerage , so you can move goods to and from anywhere

حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک left

حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک fw 1شرکت بیر تجارت معتمد بازرگانان و ترخیص کاران حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک masthead small business1

SMALL BUSINESS BIG DREAMS

We offer scalable solutions, so you can dream as big as you want

حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک leftحق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک right
حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک fw 1شرکت بیر تجارت معتمد بازرگانان و ترخیص کاران ماکو بازرگان حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک masthead world is your market1

THE WORLD IS YOUR MARKET

We take care of all importing and exporting complexities, so .you can expand your horizons

حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک leftحق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک right

حق العملکار،کارگزار گمرک بیر تجارت نهایت تلاش خود را درارایه بهترین خدمات به مشتریان داشته و با جذب نیروهای کارآمد، مجرب و تحصیلکرده سعی درارتقاء ارایه خدمات بازرگانی وگمرکی مورد نیاز شما را دارد.

حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک حق العملکار،کارگزار گمرک                        300x85

حق العملکار،کارگزار گمرک

CUSTOMS CLEARANCE AGENT

A person who carries on the business of arranging for the Customs clearance of goods and who deals directly with the Customs for and on behalf of another person.

مشاوره و استعلام قیمت با حق العملکاران شرکت ترخیص کالای بیر تجارت

ارتباط با ترخیص کاران و حق العمل کاران رسمی گمرک بازرگانی بیر تجارت

شرکت ترخیص و حق العملکار،کارگزار گمرک بیر تجارت می تواند به صورت ایده آل و مطمئن نیازهای شما را در یک محیط باتجربه و مسلط به امور بازرگانی و ترخیص پوشش دهد. گروه ما مکمل معتمد تجارت شما میباشد. شما میتوانید با اطمینان بار خود را در مبدا تحویل ما داده و با سریع ترین و کم هزینه ترین پروسه ی حق العملکار،کارگزار گمرک و حمل ونقل، در درب انبار خود تحویل بگیرید.

حق العملکار،کارگزار گمرک
۴٫۳ (۸۶٫۶۷%) ۶ votes